Website

Energie-sparen.nu

Vanuit de gemeente Groningen is er in 2016 een project gestart om aan de ene kant mensen werkervaring op te laten doen en aan de andere kant bewoners te adviseren omtrent hun energie gebruik.

Dit project heeft een half jaar gelopen in de wijken Selwerd en Lewenborg.

Vanaf 2017 is er een vervolg aan gegeven maar nu voor de wijk Beijum.

In 2022 is dit project samengevoegd met andere projecten binnen de gemeente. Daardoor is deze website ook opgeheven.

Logo ontwerp: KragtVorm

Energie-sparen.nu

Waarmee kunnen wij
jou van dienst zijn?